PITY 2013/2014

Rozliczamy PITy za 2013 rok w roku 2014

Epity 2013

2014-01-15

Program Pit za 2013/2014 rok

Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik objęty opodatkowaniem ryczałtem nie poinformował o zlikwidowaniu działalności gospodarczej albo nie zrobił wyboru innego rodzaju opodatkowania, uznaje się, iż nadal prowadzi firmę opodatkowaną albo dzierżawa w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Nasz program zarówno w wersji do pobrania, jak również w wersji online oferuje podatnikom wysłania e-deklaracji czyli formularzy PIT prosto do Urzędu Skarbowego. Pozwala to zaoszczędzić sporo czasu i nerwów.

Deklaracja PIT-39 rachowany jest przez podatników, którzy w danym roku podatkowym sprzedali nieruchomość lub związane z rozliczenie roczne 2013 nią prawa nabyte. Należy wszelako zauważyć, że do rozliczenia podatku na podstawie PIT-39 zalicza się sprzedaż nieruchomości w okresie 5 lat od jej wybudowania lub nabycia. Oznacza to, że rozliczenie roczne 2013 w 2014 roku podatnicy nie będą musieli zapłacić podatku, wyliczanego w deklaracji PIT-39, od sprzedaży nieruchomości lub praw nabytych, które pobudowane lub zakupione rozliczenie roczne 2013 zostały w 2008 r.

Podatnicy, którzy sporządzają się na PIT36L albo na Pit-28 mogą także składać Pit-36 w związku z innymi zarobkami, np. działalność rozliczana na PIT-36L, zbycie posiadłości – na Pit-36.

Masz trudność z wypełnieniem zeznania PIT-37? Wypełnienie deklaracji PIT-37 zajmie Ci co najwyżej kilka minut, jeśli skorzystasz z przedstawianego darmowego programu do PIT. Opisywany program dokona za Ciebie wszelkich wymaganych obliczeń, zaproponuje dołączenie do zeznania podatkowego dodatkowych załączników, jeżeli będą potrzebne, a także sprawdzi poprawność danych.

Ażeby dopuszczalne było wspólne rozliczenie na zeznaniu PIT-37 małżonkowie nie mogą podlegać ustawie o podatku tonażowym, a także przepisom ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, regulującym opodatkowanie niektórych dochodów według karty podatkowej, ryczałtu od ewidencjonowanych przychodów oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów uzyskiwanych przez osoby duchowne. Należy jednak podkreślić, że z powyższych obostrzeń wyłączone są zarobki z tytułu umowy dzierżawy, podnajmu, najmu itd. – jeżeli umowy te nie są związane z prowadzoną jednostką gospodarczą.

Najpowszechniej używaną przez osoby ulgą jest ulga na dziecko, za jej sprawą odliczamy 1112,04 od podatku na jedno dziecko, stosując tą ulgę damy radę odzyskać rzeczywiście duże kwoty podatku.

Podatnicy, którzy prywatnie grają na giełdzie i wypełniają PIT-38 płacą podatek wynoszący 19 proc. Termin składania deklaracji PIT-38 upływa 30 kwietnia 2014 r.

Zeznanie fiskalny PIT-37 to najpopularniejszy i najczęściej składany druk podatkowy. Składają go wszyscy podatnicy zatrudnieni w postaci umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie.

Druk PIT-36 to druk, który powinno się złożyć do właściwego Urzędu Fiskalnego do 30 kwietnia 2014 r. Aby dotrzymać terminów i wypełnić zeznanie prawidłowo, powinno się skorzystać z aplikacji służącej do wypełniania PIT. Jest ona dostępna w dole.

Współmałżonkowie wysyłają PIT-38 bez względu, każdy za siebie. Nie ma możliwości rozliczenia się łącznie w związku z zarobkami wykazywanymi na PIT-38.

Zeznanie PIT-37 a małżeństwa - rozliczenie wspólne 2013/2014. Wypełniając PIT-37 istnieje możliwość łącznego opodatkowania dochodów małżonków. Aby kalkulować się w ów sposób, małżonkowie muszą podlegać nieograniczonemu obowiązkowi fiskalnemu. Małżonkowie muszą trwać w związku matrymonialnym przez cały rok fiskalny, zaś w tym czasie nie może być luki w ich łączności majątkowej. Żaden z współmałżonków rozliczenie roczne 2013 nie może podlegać przepisom dotyczącym pozarolniczej działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji agrarnej (opodatkowanych podatkiem liniowym), rozliczenie roczne 2013 a dodatkowo regułom dotyczącym zryczałtowanego podatku dochodowego oraz podatku tonażowego. Z wnioskiem o łączne opodatkowanie w małżeństwie należy zgłosić się do 30 kwietnia w roku następującym po obliczanym roku podatkowym.

Druk PIT-37 a rozliczenie roczne 2013 jednostki samotnie wychowujący dzieci. Panna, rozwódka, rozwodnik, osoba, której współmałżonek pozbawiony został praw rodzicielskich lub przebywa w zakładzie karnym, wdowiec, wdowa, osoba w separacji, kawaler – taki katalog osób uprawniony jest do rozliczania się z PIT-37 na preferencyjnych zasadach. Według ustawy, podatnik taki wychowuje dziecko małoletnie lub, bez względu na wiek, rentę socjalną lub otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny. Jeżeli osoba samotnie wychowuje dziecko uczące się do 25. roku życia (które rozliczenie roczne 2013 nie uzyskuje dochodów, które podlegałyby opodatkowaniu) również może skorzystać z zasad ulgowych przy wypełnianiu PIT-37.

Najszybszym, a równocześnie najlepszym sposobem na przygotowanie PIT jest pobranie programu PITY 2013, wypełnienie i wysłanie deklaracji do Urzędu Skarbowego przez internet!

druk pit d program 2013

Deklaracja PIT-28 - zgłoś chęć stosowania PIT-28 za 2013 rok do 20 stycznia!.

pit 36 dodaj załącznik

Nasi Obywatele już od kilku lat mają możność użytkowania e-deklaracji dla formularza pit 28. Dzięki niej możemy uzyskać wiele udogodnień i korzyści. Jedną z nich jest program pit 28 2013 oraz rozliczenie roczne 2013 program pit 28 2014. Dzięki temu bez najmniejszego problemu wypełnimy jakikolwiek druk pit 28.